Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  •   NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
  •   NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ BEZROBOTNEGO
  •   NABÓR WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
  •   INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZŁOŻONYCH W RAMACH II NABORU WNIOSKÓW
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Opole (I)

            Powiatowy Urząd Pracy w Opolu informuje, że w okresie od 19 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizuje projekt Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP Opole (I) ze środków Unii Europejskiej w ramach...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez przcy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" PO WER 2019

31 grudnia 2019 r. zakończono realizację projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków...

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez przcy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VII)" PO WER 2021-2022

31 grudnia 2022 r. zakończono realizację projektu pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VII)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VI) - PO WER 2020-2021

31 grudnia 2021 r. zakończono realizację projektu   pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VI)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę