Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY - PO WER 1.2.1

Opole, 23 czerwca 2022 r. Szanowni Państwo, w związku z wykorzystaniem wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w ramach projektu pn. "MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY" realizowanego przez PUP w Opolu skierowanego do osób bezrobotnych  w wieku 18-29 lat , współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VII) - PO WER 2021-2022

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt pt. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VII)" w ramach Osi Priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę