Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu


Nagłówek

Aktualności

Powrót

Tarcza antykryzysowa - Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej trwa od 08 lipca do 10 czerwca 2021 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę